Esther  Stocker: .

Esther Stocker

17.01.–03.03.2001

1/2
next image
previous image

Exhibition view, Krobath