Běla Kolářová: Image 2

Běla Kolářová2/12
next image
previous image

Z cyklu Rentgenogram kruhu / From the Radiogram of a circle series, 1962, Photogram, light drawing,
30 x 24 cm, Unique
Photography: Teresa Novotny