Ugo Rondinone: Image 1

Ugo Rondinone1/7
next image
previous image

small green silver yellow mountain, 2021,
Painted stone, stainless steel, pedestal
36 x 9 x 10.5 cm.
Pedestal 2 x 18 x 18 cm
Unikat/unique
Photography: Studio Ugo Rondinone